Dynamo


Dynamo

De originele dynamo zou in staat moeten zijn om de benodigde hoeveelheid stroom te leveren voor de motor, extra verlichting d.m.v. 1 of 2 Xenon-lampen en de elektrisch verwarmde kleding die ik ga gebruiken van Klan. Omdat er daarbovenop nog een trace & track systeem wordt ingebouwd en videocamera’s voeding nodig zullen hebben, terwijl ook de eigen accu moet worden opgeladen, lijkt het mij verstandig om nog een andere manier te zoeken om stroom op te wekken. Suggesties zijn welkom!
Als er een bedrijf is dat dit voor mij wil doen, dan houd ik me hierbij aanbevolen!