Deel 10 “90 Miles to Cuba”

Deel 10 “90 Miles to Cuba”

Vanaf hier is de “Zoektocht naar het extreme” een feit.
(Sorry, verwijderd door YouTube vanwege de gebruikte muziek)