Aanvraagformulier Poolijsrit-presentatie

Voorkeursdatum

Eventuele andere datum(s)

Geschat aantal bezoekers

Tijdstip aanvang lezing

Lezing vindt plaats met

Naam / Clubnaam / Contactpersoon [verplicht]

Eventuele website

Adres

Postcode / Woonplaats

Telefoonnr. en eventueel tijdstip van bellen

E-mail adres [verplicht]

Locatie lezing (mits al bekend)

Adres

Postcode / Woonplaats

Opmerking en / of toelichting