2 R1 Mali – Waterdoorkruising

2 Mali – Waterdoorkruising

Op weg naar Timboektoe moet Sjaak door een slenk die vanwege de regentijd vol water staat.